Skip to content

1. Jelentkezés

Kliensek az oldalon közzétett információ alapján űrlap kitöltésével, telefonon, egyéb írásos formában jelentkeznek házi gyógytornára, illetve valamely kiválasztott szolgáltatásra. Házi gyógytorna kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban, a kliens által megjelölt helyszínen történik.

2. Jogviszony létrejötte, felek

Szolgáltatás megrendelője a szolgáltatás Vevője, Szolgáltató az ArtHuman Központ (üzemeltető: Kp-Fiscus Bt.). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével jogviszony jött létre a Megrendelő és az ArtHuman Központ (üzemeltető: Kp-Fiscus Bt.) között, ami kizárja az ArtHuman Központ megkerülésével, az ArtHuman Központ képviselőinél (különös tekintettel a gyógytornászokra) ugyanolyan vagy hasonló szolgáltatás igénybevételét. A felek közti megállapodás értelmében tilos az ArtHuman Központ megkerülésével, az ArtHuman Központ képviselői által nyújtott, bizonylat nélküli szolgáltatás igénybevétele bármely helyszínen.  Az ilyen jellegű együttműködés a Megrendelő és az ArtHuman Központ egyedi képviselői között az eredeti szerződés céljával ellentétes, ezért a Megrendelő által kötbérfizetési kötelezettséggel jár, melynek összege az igénybevett szolgáltatás értékének kétszerese.

3. Megrendelés, Bejelentkezés, időpontok lefoglalása, lemondása

A weboldalon leadott bármely megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti (arthuman@arthuman.hu). A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelem gombra való kattintással a Kp-Fiscus Bt.-vel köti (1122 Budapest, Alkotás út 15. I/9. Adószám: 20353953-1-43). Fizetési feltételek: Megrendelés után azonnal visszajelzést küldünk a megrendelés adatairól, valamint elküldjük a fizetési információkat. A fizetési határidő 8 nap, melynek be nem tartása esetén a megrendelést töröljük.

Kliensek szolgáltatás igénybevételére első alkalommal szolgáltatónál előzetesen írásban, telefonon, személyesen stb. időpontot egyeztetnek, mely időpontban Szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából a megrendelő által megadott helyszínen rendelkezésre áll. Elállás esetén Kliens a fentiekben részletezett módon írásban élhet elállási jogával. Amennyiben a megrendelés, időpont foglalás személyesen igénybeveendő szolgáltatásra vonatkozik, az elállást a 8 napos határidő figyelembevételével, de az egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával Kliens köteles Szolgáltatóval közölni. Az elállási szándék közlésének elmaradása esetén Szolgáltató 100%-os rendelkezésre állását figyelembe véve Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegére, melyet Megrendelő köteles fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Ezen lemondási szabály bármely egyéni szolgáltatás igénybevételére történő időpont foglalásra érvényes, legyen az első vagy ezt követő foglalás.

A Kiens otthonában történő szolgáltatás igénybe vétele esetén amennyiben a lemondás a lefoglalt időpontot megelőző legalább 24 órával nem történik meg, Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegét a bérlet árából felhasználtként elszámolni. Amennyiben a lemondás egyáltalán nem történik meg, és a Szolgáltató képviselője a megrendelés és az előzetes egyeztetés alapján a helyszínen megjelenik, s a Kliens a szolgáltatást előzetes lemondás nélkül nem veszi igénybe,   Szolgáltató jogosult a rendelkezésre állás idejét figyelembe véve a szolgáltatási díj 200%-át a bérlet árából felhasználtként elszámolni.

4. Állapotfelmérés

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételére jelentkező Klienseknek a kiválasztott szolgáltatást nyújtja. Az állapotfelmérés az első kezelés alkalmával, azt megelőzően történik. Időtartama 30 perc és a fizetési feltételek betartása esetén ingyenes. Az állapotfelmérés célja a megfelelő terápia kidolgozásához szükséges anamnézis felvétele. Az állapotfelmérés esetleges ingyenes volta az egyéb igénybe vett szolgáltatás árát nem érinti.

5. Szolgáltatás igénybevétele, díjfizetés

Házi gyógytorna esetén a szolgáltatás igénybe vétele a Kliens írásbeli megrendelése alapján a Kliens által megjelölt helyszínen, jellemzően az otthonában történik.

Kliens írásbeli megrendelését követően Szolgáltató írásban igazolja a megrendelés beérkezését és egyben megküldi a megrendeléshez kapcsolódó Proforma számlát.

A megrendelt szolgáltatás ellenértékének beérkezését követően Szolgáltató és Kliens rögzíti a szolgáltatás igénybe vételének első időpontját, amikor a szolgáltató képviselője köteles a helyszínen a megrendelt szolgáltatást nyújtani. A szolgáltatás nyújtásának időtartama a megrendelésnek megfelelően történik. Szolgáltató és Megrendelő egyaránt tudomásul veszi a megrendelt szolgáltatás időkeretét.

A megrendelt szolgáltatás teljesítését Kliens a szolgáltatás igénybe vételét követően aláírásával igazolja.

Házi gyógytorna esetén fizetés előre fizetéssel, 4 alkalmas bérlet formájában történhet. Kliens a következő fizetési módok közül választhat: átutalás, paypal, rózsaszín csekk, banki készpénzbefizetés. SZÉP kártyával, illetve önkéntes egészségpénztári számláról történő fizetés szintén elfogadott. Amennyiben a betegség jellege miatt a bérlet vásárlása nem megoldható, akkor alkalmi gyógytornára is van mód. Ebben az esetben viszont a feltüntetett, 4 alkalmas bérletre vonatkozó árra 10% felárat számítunk fel.

A kezelést végző gyógytornász fizetést nem fogadhat el, arra kizárólag a fenn megjelölt formában van mód.

A megrendelt szolgáltatás ára a mindenkor érvényes árlistában foglalt ár. Az árak zónánként és életkor függvényében változnak. Megrendelő megrendeléskor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, melyet Szolgáltató képviselője jogosult bármikor ellenőrizni. Valótlan adatok megadása esetén Megrendelő a megrendelt szolgáltatás értékének 200%-át köteles Szolgáltató részére kötbérként megfizetni.

5. Elállás a szolgáltatás igénybe vételétől, pénzvisszatérítés

Elállás, pénzvisszafizetés kizárólag díjköteles szolgáltatás esetén lehetséges.

  • Bérlet vásárlása esetén: Kliens elállási jogát szóban és írásban egyaránt benyújthatja a szolgáltatónál. A Kliens a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől  és jogosult a befizetett és szolgáltatással le nem fedett, azaz fel nem használt összeg 100%-ának visszatérítésére.

7. Reklamáció

Minőségi kifogás esetén írásbeli reklamáció a következő címre küldhető: arthuman@arthuman.hu .

8. Egyéb feltételek

Az ArtHuman Központ szolgáltatásait igénybe vevők személyes adataikat a szolgáltató rendelkezésére bocsátják, ezáltal ArtHuman Központ személyes adatkezelőnek minősül. A személyes adatkezelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. ArtHuman Központ üzemeltetője (Kp-Fiscus Bt.) a jogszabályban szabályozott adatkezelési nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

 

 

Back To Top